Predstavljamo prijevode dječjega romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića i njegovu ulogu poslanika hrvatske književnosti i kulture širom svijeta.

O projektu

Hlapić promicatelj hrvatske kulture projekt je o međunarodnoj vidljivosti romana o Hlapiću i o njegovoj ulozi poslanika hrvatske književnosti i kulture širom svijeta. Cilj je projekta utvrditi okolnosti pojavljivanja pojedinačnih prijevoda i rasvijetliti njihovu ulogu u uspostavljanju dijaloga među  kulturama. Prati se recepcija prijevoda u ciljnim sredinama te se uspostavljaju međunarodne veze sa zainteresiranim prevoditeljima, ilustratorima, istraživačima dječje književnosti i ostalim stručnjacima. Posebna se pozornost pridaje rješenjima kojima su se prevoditelji i ilustratori priklonili u prenošenju pojedinih sastavnica polazišne kulture u kontekste ciljnih kultura.

Dječji roman Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić iz 1913., klasično djelo hrvatske dječje književnosti, preveden je na više od dvadeset jezika. Prvi je prijevod, na češki, objavljen 1930., a novi prijevodi nastaju i danas. Rezultati projekta čine dio priprema za objavljivanje knjige Hlapić u bijelome svijetu koja će objediniti komparativne analize svih prijevoda, provedene metodologijom razvijenom upravo za tu prigodu. Projekt provodi  Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, HIDK, uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Voditeljica projekta: Smiljana Narančić Kovač

Tajnica projekta: Silvija Hanžić Deda

Projektna skupina

Hrvatska (HIDK):  Berislav Majhut, Ivana Milković, Ana Batinić, Tihomir Engler, Iris Šmidt Pelajić, Sanja Lovrić, Corinna Jerkin, Katarina Aladrović Slovaček, Marin Mikulić, Vesna Radošević, Martin Machata, Alba Puig Casas, Tea Andrić