Predstavljamo prijevode dječjega romana Čudnovate zgode šegrta Hlapića i njegovu ulogu poslanika hrvatske književnosti i kulture širom svijeta.

Poziv na suradnju

Jedan je od ciljeva projekta popunjavanje ove mrežne stranice. Pokušali smo stupiti u kontakt (ili je taj postupak u tijeku) sa svim relevantnim osobama prije objavljivanja sadržaja. Ako smatrate da raspolažemo materijalima koji vam pripadaju, a propustili smo to navesti ili je navod netočan, javite nam se na e-adresu hlapic.hr@gmail.com.

Na istu nam se adresu javite ako ste prevoditelj, ilustrator, urednik, istraživač ili vrstan poznavatelj Hlapića i Hlapićevih prijevoda na strane jezike te svojim angažmanom želite pridonijeti razvoju projekta Hlapić – promicatelj hrvatske kulture.